Malazgirt Meydan Savaşının Anadolu'nun Türk yurdu olmasında etkisi nedir?

Eklenme Tarihi: 21 Kasım 2010 - Kategori: Genel


Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

6 cevap var

 1. nursena uçar diyor ki:

  Yakın doğuda çeşitli soy ve sülalelerin hakimiyetlerine sor verecek siyasi birlik meydana getiren Selçuklular gittikçe güçlenmekteydiler. Siyasi bir teşekkül halinde gelişmekte olan bu Selçuklu devleti için, ilk olarak fethedilmesi lüzumlu olan iki bölge vardı; biri Mısır diğeri Anadolu idi.
  Bilindiği gibi Mısır, Şiilik propagandasının merkezi idi. Anadolu ise devlet olma yolunda önemli merhaleler aşan ve Selçuklu fetihlerine elverişli, müsait bir sahaydı. Özellikle Anadolu, Türkler için başka yönlerden de cazip bir bölgeydi. Çünkü Anadolu yaylası, uzak bozkırlardan göç ederek, eski yurtlarına bir daha dönmemek üzere gelmiş, Selçukluların hizmetine girmiş ve bu devletin şuurlu sevk ve idaresi altında Bizans sınırlarına yayılan Türkmenler için en uygun hayat şartlarına sahipti.
  Selçuklu imparatorluğunun gelişme çağını açan Çağrı Bey ile Sultan Tuğrul Bey zamanında Anadolu’ya bazı akınlar yapılmış, kilit noktaları zorlanmıştı. Fakat asıl mücadele Alpaslan zamanında olmuştur. Alpaslan ilk önce Bizans’a bağlı stratejik mevkileri ele geçirmişti. Bizans akıncılar tarafından tahrip ediliyordu

 2. zeynep diyor ki:

  Yakın doğuda çeşitli soy ve sülalelerin hakimiyetlerine sor verecek siyasi birlik meydana getiren Selçuklular gittikçe güçlenmekteydiler. Siyasi bir teşekkül halinde gelişmekte olan bu Selçuklu devleti için, ilk olarak fethedilmesi lüzumlu olan iki bölge vardı; biri Mısır diğeri Anadolu idi.
  Bilindiği gibi Mısır, Şiilik propagandasının merkezi idi. Anadolu ise devlet olma yolunda önemli merhaleler aşan ve Selçuklu fetihlerine elverişli, müsait bir sahaydı. Özellikle Anadolu, Türkler için başka yönlerden de cazip bir bölgeydi. Çünkü Anadolu yaylası, uzak bozkırlardan göç ederek, eski yurtlarına bir daha dönmemek üzere gelmiş, Selçukluların hizmetine girmiş ve bu devletin şuurlu sevk ve idaresi altında Bizans sınırlarına yayılan Türkmenler için en uygun hayat şartlarına sahipti.
  Selçuklu imparatorluğunun gelişme çağını açan Çağrı Bey ile Sultan Tuğrul Bey zamanında Anadolu’ya bazı akınlar yapılmış, kilit noktaları zorlanmıştı. Fakat asıl mücadele Alpaslan zamanında olmuştur. Alpaslan ilk önce Bizans’a bağlı stratejik mevkileri ele geçirmişti. Bizans akıncılar tarafından tahrip ediliyordu

 3. selin diyor ki:

  Yakın doğuda çeşitli soy ve sülalelerin hakimiyetlerine sor verecek siyasi birlik meydana getiren Selçuklular gittikçe güçlenmekteydiler. Siyasi bir teşekkül halinde gelişmekte olan bu Selçuklu devleti için, ilk olarak fethedilmesi lüzumlu olan iki bölge vardı; biri Mısır diğeri Anadolu idi.
  Bilindiği gibi Mısır, Şiilik propagandasının merkezi idi. Anadolu ise devlet olma yolunda önemli merhaleler aşan ve Selçuklu fetihlerine elverişli, müsait bir sahaydı. Özellikle Anadolu, Türkler için başka yönlerden de cazip bir bölgeydi. Çünkü Anadolu yaylası, uzak bozkırlardan göç ederek, eski yurtlarına bir daha dönmemek üzere gelmiş, Selçukluların hizmetine girmiş ve bu devletin şuurlu sevk ve idaresi altında Bizans sınırlarına yayılan Türkmenler için en uygun hayat şartlarına sahipti.
  Selçuklu imparatorluğunun gelişme çağını açan Çağrı Bey ile Sultan Tuğrul Bey zamanında Anadolu’ya bazı akınlar yapılmış, kilit noktaları zorlanmıştı. Fakat asıl mücadele Alpaslan zamanında olmuştur. Alpaslan ilk önce Bizans’a bağlı stratejik mevkileri ele geçirmişti. Bizans akıncılar tarafından tahrip ediliyordu

 4. simge diyor ki:

  Bugünkü milli sınırlar içerisinde ve çevresinde devlet kuran Türklerin tarihine Türkiye Tarihi denir. Üzerinde yaşadığımız Anadolu, tarih boyunca çeşitli kavimler tarafından işgal edilmiş ve bu yarımadada birçok devlet kurulmuştur. Ancak bu devletlerin hiç birisi Anadolu’nun tarihi üzerinde Türkler kadar etkili olamamışlardır. Türklerin Anadolu’yu fethederek İslâmlaştırmaları ve burayı vatan yapmaları Türk ve dünya tarihinin en önemli olaylarından biridir.
  Genel Türk tarihinin devamı olan bu döneme 2.anayurdumuzun adı verilmiştir.
  Bu dönem 5 bölüme ayrılır ve günümüze kadar devam eder:
  1- Anadolu’ya ilk Oğuz akınları ve ilk Türk Devletleri(Türkmen Beylikleri) devri
  2- Türkiye Selçuklu Devleti Devri(1075–1308)
  3-Anadolu Türk Beylikleri Devri(1308–1515)
  4-Osmanlı İmp. Devri(1299–1922)
  5-Türkiye Cumhuriyeti Dev.Devri(1920-….)
  ANADOLU’NUN FETHİ
  Anadolu’ya İlk Türk Akınları
  Anadolu’ya ilk Türk akınlarını İskitler yaptı.
  Daha sonra Avrupa Hunları 395-398 yılları arasında Basık ve Kursık komutasında Kafkasya üzerinden Anadolu’ya sefer yaptı.
  Sasaniler’le anlaşan Sibirler de Anadolu’ya girdiler. 515-516 yıllarında hükümdarları Balak öncülüğünde
  Türkler, Abbasiler’in Bizans sınırında kurduğu Avasım şehirlerine yerleştirildiler ve Anadolu’ya yapılan akınlara katıldılar.
  B.Selçuklunun temellerini atan Tuğrul ve Çağrı Beyler bir taraftan Karahanlıların diğer taraftan Gaznelilerin baskıları ile yeni bir yurt bulmak için Anadolu’ya akınlar yaptılar. İlk Selçuklu akını Çağrı Bey’in liderliğinde 1015-1021 yılları arası yapılmıştır.
  Çağrı Bey’in başlattığı bu Anadolu akınlarının temel amacı; Anadolu’yu yakından tanımak ve gelecekte yapılacak olan kesin yerleşmenin nasıl olacağını kararlaştırmaktır.
  Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasından sonra Horasan’a gelen yurtsuz Oğuz Türkleri, Tuğrul Bey tarafından; kitleler halinde Anadolu’ya doğru yönlendirilmiştir. Bunun sebebi;
  1.Türkmenlerin yerleşik Müslümanların yaşadığı bölgelere göç ederek çevreye zarar vermeleri.
  2.Abbasi halifesinin kontrol edilemeyen göçebe Türkmenlerden şikâyetçi olması.

  MALAZGİRT MEYDAN MUHAREBESİ (26 AĞUSTOS 1071)
  Savaşın Sebepleri:
  1- Selçuklu Sultanı Alparslan hem Anadolu’yu ele geçirmek hem de Anadolu üzerinden Mısır’a inerek İslam dünyası üzerinde tehlike oluşturan Fatımileri ortadan kaldırmak istiyordu.
  2- Bizans İmparatoru Romen Diyojen Türklerin Anadolu’yu istedikleri gibi kullanmalarından rahatsız oluyordu. Bu yüzden Anadolu’yu Türk tehlikesinden kurtarmak ve mümkünse Büyük Selçuklu Devletini yıkmak istiyordu.
  Savaşın Sonucu:
  Savaşı Türkler kazandı. (26 Ağustos 1071) Savaş sonunda Bizans İmparatoru ile Doğu Anadolu’nun Türklere ait olduğunu gösteren bir anlaşma imzalandı. Ancak İmparator tahtına oturamadan rakipleri tarafından öldürüldü. Böylece anlaşma yürürlüğe giremedi.
  Malazgirt Zaferinin Türk ve Dünya Tarihi açısından Önemi:
  1- Değerli bir ülkenin Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
  2- Türkler artık Anadolu’ya savaş için değil yerleşmek için gelmeye başladılar.
  3- Türk ve İslam dünyası bu zaferle Bizans tehlikesinden kurtulmuş oldu.
  4- Türklerin Anadolu’ya gelişinden rahatsız olan Avrupalılar Haçlı Seferleri düzenlemeye başladılar.
  5- Anadolu’ya köklü olarak yerleşen Türkler tarihin en büyük iki devletinden birisi olan Osmanlı Devletini kurdular. 1.Roma İmp. 2. Osmanlı Devleti
  6- Büyük bir darbe alan Bizans bir daha toparlanamadı ve devamlı

 5. seda diko diyor ki:

  Yakın doğuda çeşitli soy ve sülalelerin hakimiyetlerine sor verecek siyasi birlik meydana getiren Selçuklular gittikçe güçlenmekteydiler. Siyasi bir teşekkül halinde gelişmekte olan bu Selçuklu devleti için, ilk olarak fethedilmesi lüzumlu olan iki bölge vardı; biri Mısır diğeri Anadolu idi.
  Bilindiği gibi Mısır, Şiilik propagandasının merkezi idi. Anadolu ise devlet olma yolunda önemli merhaleler aşan ve Selçuklu fetihlerine elverişli, müsait bir sahaydı. Özellikle Anadolu, Türkler için başka yönlerden de cazip bir bölgeydi. Çünkü Anadolu yaylası, uzak bozkırlardan göç ederek, eski yurtlarına bir daha dönmemek üzere gelmiş, Selçukluların hizmetine girmiş ve bu devletin şuurlu sevk ve idaresi altında Bizans sınırlarına yayılan Türkmenler için en uygun hayat şartlarına sahipti.
  Selçuklu imparatorluğunun gelişme çağını açan Çağrı Bey ile Sultan Tuğrul Bey zamanında Anadolu’ya bazı akınlar yapılmış, kilit noktaları zorlanmıştı. Fakat asıl mücadele Alpaslan zamanında olmuştur. Alpaslan ilk önce Bizans’a bağlı stratejik mevkileri ele geçirmişti. Bizans akıncılar tarafından tahrip ediliyordu…

 6. kimse diyor ki:

  Yakın doğuda çeşitli soy ve sülalelerin hakimiyetlerine sor verecek siyasi birlik meydana getiren Selçuklular gittikçe güçlenmekteydiler. Siyasi bir teşekkül halinde gelişmekte olan bu Selçuklu devleti için, ilk olarak fethedilmesi lüzumlu olan iki bölge vardı; biri Mısır diğeri Anadolu idi.
  Bilindiği gibi Mısır, Şiilik propagandasının merkezi idi. Anadolu ise devlet olma yolunda önemli merhaleler aşan ve Selçuklu fetihlerine elverişli, müsait bir sahaydı. Özellikle Anadolu, Türkler için başka yönlerden de cazip bir bölgeydi. Çünkü Anadolu yaylası, uzak bozkırlardan göç ederek, eski yurtlarına bir daha dönmemek üzere gelmiş, Selçukluların hizmetine girmiş ve bu devletin şuurlu sevk ve idaresi altında Bizans sınırlarına yayılan Türkmenler için en uygun hayat şartlarına sahipti.
  Selçuklu imparatorluğunun gelişme çağını açan Çağrı Bey ile Sultan Tuğrul Bey zamanında Anadolu’ya bazı akınlar yapılmış, kilit noktaları zorlanmıştı. Fakat asıl mücadele Alpaslan zamanında olmuştur. Alpaslan ilk önce Bizans’a bağlı stratejik mevkileri ele geçirmişti. Bizans akıncılar tarafından tahrip ediliyordu

Bu soruyu sen cevapla